Maklumat Pembayar

Pengesahan

Akad Pembayaran

Status Transaksi

Langkah 1 - Maklumat Pembayar

Maklumat Pembayar

Maklumat Bayaran

Informasi Bayaran

ePay | MAIWP

  • Ruang yang bertanda  *  adalah WAJIB diisi.
  • Sila masukkan alamat email yang sah agar pembayar boleh menerima notifikasi melalui email daripada FPX.
  • Setiap pembayaran hanya dibenarkan SATU transaksi sahaja.


PERBANKAN ONLINE

  • Setiap transaksi hanya dibenarkan minimum RM1 dan maksimum RM30,000.
  • Waktu operasi adalah 24 jam tetapi bergantung kepada status online perbankan bank tersebut.